Részletek

Rövid összefoglalás a projektről:

Fejlesztési cél: Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása.

Sárospatak Város Önkormányzata 2015-ben készült Integrált Településfejlesztési Stratégiája kiemelt stratégiai célként kezeli a település elérhetőségének és belső közlekedési rendszerének fenntartható fejlesztését. A városi közlekedés fenntarthatósága biztosításának, a szűk keresztmetszetek feloldásának városon belüli legjobb módja az alternatív hivatásforgalmú, szabadidős és turisztikai közlekedés módozatváltásainak elősegítése, ezen belül is a gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedési módok felé történő modális átterelés megvalósítása. Ennek fényében kiemelt célindikátor a napi utazások estén a fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módokat választók százalékos arányának növelése, amely azonban megköveteli a gyalogos-és kerékpáros közlekedési módok biztonságossá tételét, az ezekhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtését és javítását is.

Projektünk keretében Végardó településrészének kerékpáros-és gyalogosbarát közlekedési fejlesztését kívánjuk megvalósítani. A településrész 2 ponton csatlakozik az Eurovelo 11 kerékpárúthoz.

A "Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon" c. projekt keretében a 100%-os önkormányzati tulajdonában lévő Kazinczy Ferenc utca (Sárospatak bt. 1584)- Herczeg Ferenc utca (Sárospatak bt. 1635, 1710, 1733, 1581,1584, 1585) C5B besorolású gyűjtőutak nyomvonalán összesen 825 m hosszan új "C" hálózati szerepű, irányhelyes, az úttest két oldalán útburkolati jellel elválasztott, kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgáló kerékpársávos kerékpárforgalmi létesítmény kijelölését és kialakítását, az önkormányzati út ehhez szükséges felújítását, bővítését és forgalomcsökkentő célú átalakítását, valamint egy oldalon akadálymentes gyalogos járda kialakítását végezzük el.

A beruházás részeként a szintén 100%-os önkormányzati tulajdonú Virág utca- Herczeg Ferenc utca- Szabó József utca találkozásánál (Sárospatak bt. 1568, 1569, 1549) elhelyezkedő meglévő parkolónál B+R rendeltetésű kerékpártárolókat helyezünk ki.

Mivel a beruházás nyomvonala közművezetékeket is érint, így a projekt keretében megvalósul az érintett átalakított-bővített útszakaszon a vízvezetékek áthelyezése, a csapadék csatornák rendezése, hírközlési és közvilágítási oszlopok áthelyezése a projekt által indokolt mértékben, valamint a padkák és kiemelt szegélyek megépítése, a szabályozási terv által előírt zöldfelületek helyreállítása, fásítás, füvesítés.

A projektben kialakítani tervezett gyalogos, kerékpárforgalmi és átalakított közúti közlekedési létesítmények nyomvonalának kialakításakor figyelembe vettük a környezetterhelés minimalizálásának szempontjait, a tervezett nyomvonalat úgy vezetjük, hogy a projekt megvalósítása során a lehető legkevesebb legyen a kivágandó fa és cserje, valamint a bontandó vagy áthelyezendő tereptárgy, ezáltal a lehető legkisebbre csökkentve a környezeti károkozás mértékét, a keletkező és elszállítandó építési hulladék és beton törmelék mennyiségét.

A projektnek előre látható klímakockázata nincs.

Projekt kezdete: 2017.07.01.

Projekt vége: 2020.06.10.

Szerződött támogatás összege: 499 748 800 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

További információ:

Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. (menedzsment szervezet)

3950 Sárospatak, Kossuth L. út 50.

e-mail: innovo@sarospatak.hu

telefon: +36 47/311-676, +36 20/220-7026

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el